Търсите надежден застрахoвателен брокер?

Бъдете сигурни, не само застраховани.

SIS Group е Вашият
застрахователен брокер

Предлагаме разнообразие от застрахователни продукти, осигурявайки надеждност.
Прецизно селектирайки правилните застраховки, предоставяме най-качествените бизнес услуги.
Нашата мисия е да бъдем символ на стабилност и компетентност в областта на застраховането.

Застрахователно посредничество​

Професионалнa отговорност

Карго и ЧМР застраховки

Строителни застраховки

Имуществено застраховане

Финансови застраховки

Заложете на сигурно

Професионалнa отговорност

Като собственик на бизнес се сблъсквате с различни предизвикателства и обстоятелства. Наличието на надежден застрахoвателен брокер и персонализирана професионална застраховка ви осигурява сигурност и спокойствие.

Застраховка професионална отговорност осигурява защита във връзка с професионалната ви дейност и покритие на вашата отговорност. Mинимизирате рисковете в качеството ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия. Този тип застраховане покрива вреди причинени от застрахования вследствие от волно или неволно неизпълнение на професионалните му задължения. 

Защитете бизнеса си от непредвидени обстоятелства. Погледнете с увереност в бъдещето.

Запазете баланса

Строителни застраховки

Като собственик на строителен бизнес, инвеститор или изпълнител вие носите висока степен на риск от вреди по имущество и отговорност за живота и здравето на работници, служители и граждани. От изключителна важност е да застраховате всички рискове при изпълнението на строително-монтажни дейности.

При строителство или ремонт на сгради се акцентира на безопасност, сигурност и функционалност. Строителната застраховка осигурява защита срещу щети на строителен обект, машина или съоръжения, възникнали по време на изпълнение на строителните дейности.

Вниманието към детайлите е от съществено значение в строителството. Ние от SIS Group осигуряваме за вашия бизнес по-добро и сигурно бъдеще!

защита 
спокойствие 
покритие 
за вашия бизнес

Финансови застраховки

Устойчивото развитие на всеки бизнес зависи от минимизирането на рисковете и неизвестността, пред които сме изправени в ежедневието си. Финансовата застраховка предпазва бизнесa Ви от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти, имуществени щети, професионални грешки, искове за обезщетение на работниците и други ситуации.

Наличието на точно покритие е от решаващо значение за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на исковете. Заедно ще направим най-подходящия избор на  застраховател, въз основата на индивидуалните ви нужни и най-изгодните тарифни условия на застраховане към момента.

Направете застраховка и осигурете финансова стабилност за бизнеса си!

Осигуряваме ви спокойствие

Карго и ЧМР застраховки

Застраховка Карго е подходяща за всяка компания, която извършва дейности свързани с превоз на товари, стоки и предмети, като им осигурява покритие при загуба или вреда по време на внос, износ или реекспорт.

Ние от SIS Group ви предлагаме и персонални застрахователни решения за физически или юридически лица, които извършват спедиторска или транспортна дейност.
ЧМР застраховката покрива отговорността ви от момента на товарене до момента на разтоварване на стока и обхваща всяка липса или повреда на товара и точното времето на неговото предаване. Oсигурява защита на собствената отговорност на превозвача срещу рискове по повод на извършваните от него дейности.

Ние мислим за вашето спокойствие по време на път. Едно решение. Много ползи. Отпуснете се. Вие сте застраховани със SIS Group.

Защита под един покрив

Имуществено застраховане

Чрез имуществена застраховка осигурявaте удобството, от което се нуждае всеки бизнес, а именно защита на вашето имущество, офис оборудване, машини, съоръжения, стоки и материали на склад. Тази застраховка осигурява покритие при загуби или щети нанесени по движимото и недвижимото имущество, собственост на компанията ви.

Ние от SIS Group ще ви предложим индивидуален пакет с комбинирани покрития, които да защитят бизнеса ви.
При нас получавате застрахователни продукти подкрепени с експертно консултиране, професионално обслужване и дългосрочно партньорство.

Имате работещ и успешен бизнес? Погрижете се за вашите активи като ги застраховате!

35976 [Converted]-02 35976 [Converted]-01

С УВЕРЕНОСТ в бъдещето!

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.