НИЕ СМЕ ФОКУСИРАНИ
ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА СИЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Работим днес с поглед към бъдещето

кои сме ние

SIS Group е компания обединяваща фирми от различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Нашата цел е да бъдем Ваш дългосрочен стратегически бизнес партньор. Това Ви гарантира пeрфектно обслужване, комуникация и ангажираност.

Нашите ценности

Качество на услугите, с което се гордеем, правейки обикновените неща необикновено добре.
Иновации чрез проучване и разработване на решения.
Опит в строителството и успешно завършени проекти.
Внимание към детайлите, защото е ключово за успеха ни.
Отдаденост, за да постигаме най-добрите резултати.
Усъвършенстване на нашите умения, за да отговорим на предизвикателствата.

Ние сме ВАШИЯТ БИЗНЕС ПАРТНЬОР

нашите услуги

Строителство на сгради и съоражения

При строителството на сгради и съоръжения, акцентираме на качеството, сигурността и ефективността.

Екипи от опитни специалисти работят с изключителна прецизност, спазвайки законоустановените мерки за безопасност и качество.

Наша основна цел е да гарантираме качеството на сградата през целия период на експлоатацията.

Изграждане на оптични и комуникационни мрежи

Ние сме се специализирали в проектирането и изграждането както на градска мрежа, така и на междуселищна такава.

Екип от високо квалифицирани експерти се грижат за качественото изграждане на оптичните мрежи в съответствие със световните стандарти.

Експертните ни съвети в изграждането на базови станции и комуникационни центрове водят до развитие на Вашия бизнес!

Строителство на сгради
и съоръжения

При строителството на сгради, акцентираме на фукционалност, сигурността и ефективността.

Екипи от опитни специалисти работят с изключителна прецизност, спазвайки законоустановените мерки за безопасност и качество.

Наша основна цел е да гарантираме качеството на сградата през целия период на експлоатацията.

ВИЖ ОЩЕ

Изграждане и поддръжка
на сградни системи

Комфортът на една сграда в зависи от интелигентността на системата за сградна автоматизация.

Нашите задълбочени познания са солидна основа за безкомпромисно качество, висока ефективност и функционалост 

Ние сме доверен доставчик на услуги по проектиране, изграждане и надграждане на сградни системи.

ВИЖ ОЩЕ

Изграждане на оптични и комуникационни мрежи

Ние сме се специализирали в проектирането и изграждането на градски и междуселищни мрежи.

Екип от експерти гарантират качественото изграждане на оптичните мрежи в съответствие с добрите практики и световни стандарти.

Експертните ни съвети в изграждането на комуникационни центрове водят до развитие на Вашия бизнес.

ВИЖ ОЩЕ

Решения в областта на
Информационни Технологии

Ние предоставяме иновативни комплексни услуги в Информационните Технологии.

Нашият амбициозен екип има експертиза в  специфицирането и конфигурирането на сървърни и мрежови решения.

Ние подбрахме екип от ИТ  специалисти, работещи с акцент върху   виртуализация и облачни услуги.

ВИЖ ОЩЕ

Услуги по подбор
на персонал

В основата на успешния бизнес и развитие е най-важната инвестиция – човешкият ресурс.

Ние разработваме иновативни решения за подбор на персонал, съобразени със спецификите на Вашия бизнес.

Ще имате достъп до мотивирани и квалифицирани професионалисти, за да развиете Вашия бизнес.

ВИЖ ОЩЕ

Консултиране в областта
на европейски програми

Успешното усвояване на финансовия ресурс, зависи от разработването на качествени проекти.

Ние ще покрием всички етапи и дейности свързани с планирането и разработването на проектни предложения.

Eкип от експерти в различни области, ще Ви водят по пътя на успешното кандидатстване и изпълнение на Вашите идеи.

ВИЖ ОЩЕ

Консултантски и
финансови услуги

Основният ни акцент е върху цялостното организиране на  счетоводните и бизнес процеси.

Ние предлагаме комплекс от професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Основните ни принципи са спазване на добрите практики, индивидуален подход и коректно отношение.

ВИЖ ОЩЕ

Застрахователно
посредничество

Предлагаме разнообразие от застрахователни продукти, осигурявайки безопасност и надеждност.

Прецизно селектирайки правилните застраховки на водещите лидери, предоставяме най-качествените бизнес услуги.

Нашата мисия е да бъдем символ на стабилност и компетентност в областта на застраховането.

ВИЖ ОЩЕ

Ние изграждаме бъдещето

нашите проекти

JYSK
Tesy
DHL

Потопи се в нашия свят

текущи новини

Открий нови пътища за развитие

кариери

Предизвикай себе си!

Служителите са в основата на успеха и растежа на SIS Group. Компанията признава и възнаграждава таланта ви и изгражда дългосрочни бизнес взаимоотношения с вас.

Успехът е на една крачка разстояние.

Ние сме ВАШИЯТ БИЗНЕС ПАРТНЬОР

връзка с нас

Връзка с нас

Телефон

Адрес

9000 Варна, бул. Сливница №189