Търсите надежден застрахoвателен брокер?

Be sure, not just insured.

SIS Group е Вашият
застрахователен брокер

Предлагаме разнообразие от застрахователни продукти, осигурявайки надеждност.
By carefully selecting the correct insurance, we provide the highest quality of business services.
Нашата мисия е да бъдем символ на стабилност и компетентност в областта на застраховането.

Застрахователно посредничество​

Професионалнa отговорност

Cargo and CMR insurance

Construction insurance

Property insurance

Финансови застраховки

Bet on safety

Професионалнa отговорност

Като собственик на бизнес се сблъсквате с различни предизвикателства и обстоятелства. Наличието на надежден застрахoвателен брокер и персонализирана професионална застраховка ви осигурява сигурност и спокойствие.

Застраховка професионална отговорност осигурява защита във връзка с професионалната ви дейност и покритие на вашата отговорност. Mинимизирате рисковете в качеството ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия. Този тип застраховане покрива вреди причинени от застрахования вследствие от волно или неволно неизпълнение на професионалните му задължения. 

Protect your business from unforeseen circumstances. Look to the future with confidence.

Запазете баланса

Construction insurance

Като собственик на строителен бизнес, инвеститор или изпълнител вие носите висока степен на риск от вреди по имущество и отговорност за живота и здравето на работници, служители и граждани. От изключителна важност е да застраховате всички рискове при изпълнението на строително-монтажни дейности.

During the building or renovating buildings, the emphasis is on safety, security and functionality. Construction insurance provides protection against damage to a construction site, machine or equipment that occurred during the execution of construction activities.

Вниманието към детайлите е от съществено значение в строителството. Ние от SIS Group осигуряваме за вашия бизнес по-добро и сигурно бъдеще!

защandта 
спокойствandе 
покрandтandе 
за вашия бизнес

Financial insurance

Устойчивото развитие на всеки бизнес зависи от минимизирането на рисковете и неизвестността, пред които сме изправени в ежедневието си. Финансовата застраховка предпазва бизнесa Ви от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти, имуществени щети, професионални грешки, искове за обезщетение на работниците и други ситуации.

Наличието на точно покритие е от решаващо значение за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на исковете. Заедно ще направим най-подходящия избор на  застраховател, въз основата на индивидуалните ви нужни и най-изгодните тарифни условия на застраховане към момента.

Take out insurance and ensure financial stability for your business!

We provide you with peace of mind

Cargo and CMR insurance

Cargo insurance is suitable for any company that carries out activities related to the transport of goods, goods and objects, providing them with coverage in case of loss or damage during import, export or re-export.

Ние от SIS Group ви предлагаме и персонални застрахователни решения за физически или юридически лица, които извършват спедиторска или транспортна дейност.
ЧМР застраховката покрива отговорността ви от момента на товарене до момента на разтоварване на стока и обхваща всяка липса или повреда на товара и точното времето на неговото предаване. Oсигурява защита на собствената отговорност на превозвача срещу рискове по повод на извършваните от него дейности.

Ние мислим за вашето спокойствие по време на път. Едно решение. Много ползи. Отпуснете се. Вие сте застраховани със SIS Group.

Protection under one roof

Property insurance

Чрез имуществена застраховка осигурявaте удобството, от което се нуждае всеки бизнес, а именно защита на вашето имущество, офис оборудване, машини, съоръжения, стоки и материали на склад. Тази застраховка осигурява покритие при загуби или щети нанесени по движимото и недвижимото имущество, собственост на компанията ви.

Ние от SIS Group ще ви предложим индивидуален пакет с комбинирани покрития, които да защитят бизнеса ви.
При нас получавате застрахователни продукти подкрепени с експертно консултиране, професионално обслужване и дългосрочно партньорство.

Имате работещ и успешен бизнес? Погрижете се за вашите активи като ги застраховате!

35976 [Converted]-02 35976 [Converted]-01

WITH CONFIDENCE in the future!

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.