SIS Group е Главен изпълнител на Производствено – складовата база на Берьозка

Ние сме фокусирани върху изграждането на силни взаимоотношения

Работим днес с поглед към бъдещето

SIS Group е Главен изпълнител на Берьозка

SIS Group е Главен изпълнител на строителството на Производствено – складовата база на Берьозка. Възложител на обекта е „Берьозка Трейдинг“ ООД, а обектът ще се намира в гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин. РЗП на обекта е 4 281 м2, а срокът за неговото изпълнение е 9 месеца.

Имаме силата, енергията, знанията и уменията, за да постигнем невероятни резултати, както сме доказвали многократно.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.