Намерете работата, която ще обичате

Технически ръководител - Електрически инсталации
Варна
Ръководене на екипи и обекти в сферата на Ел. инсталациите. Организиране и контролиране изпълнението на поетите ангажименти.
Инженер - Eлектрически инсталации
Варна
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на електроинсталациите и системите за сигурност
Ръководител проекти - Електрически инсталации
Варна
Управление, анализ и оптимизация на проекти в сферата на електрически инсталации
Ръководител проекти - ВЕИ
Варна
Управление, анализ и оптимизация на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници
Инженер - Възобновяеми енергийни източници
Варна
Управление на проекти в сферата на електротехниката и възобновяемите енергийниизточници
Инженер - ОВиК инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Строителен инженер
Варна
Изготвяне на документация по подготовка на оферти за участие в търгове
Ръководител проекти - ВиК инсталации
Варна/ София
Управление на проекти в сферата на ВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
Варна/ София
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Пълна проектанска правоспособност;