Намерете работата, която ще обичате

Технически Сътрудник в Отдел Офериране и управление на строителни проекти
Варна
Изготвя и обработва административна и отчетна документация по проекти
Отговорник Складова Дейност
Варна
Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали
Ръководител Снабдяване/ Доставки и складова дейност
Варна
Ръководи и организира снабдяването с материали по строителните обекти
Проектен Инженер - Строителство
Варна
Управление на строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция на съществуващи обекти)
Технически Ръководител – Строителство с Немски език
София
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Технически Ръководител – Строителство с Немски език
Варна
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Ръководител проекти - OВиК инсталации
София
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти
Ръководител проекти - ВиК инсталации
София
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на ВиК инсталации
Ръководител проекти - OВиК инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти