Намерете работата, която ще обичате

Координатор управление на строителни проекти
Варна
Координиране реализирането на проекти, съгласно установени процедури и изисквания
Монтажник – изграждане на OВК инсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на ОВК инсталации
Специалист Доставки и складова дейност
Варна
Планира и организира доставката на суровини и материали
Монтажник – изграждане на ВиК инсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на ВиК инсталации
Монтажник - изграждане на електроинсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на електрически инсталации
Технически ръководител – ВиК инсталации
Варна
Ръководене на екипи и обекти в сферата на ВиК инсталациите
Технически ръководител – Строителство
Варна
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Инженер - ВиК инсталации
Варна
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на ВиК инсталации