Намерете работата, която ще обичате

Инженер - ОВиК инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Строителен инженер
Варна
Изготвяне на документация по подготовка на оферти за участие в търгове
Ръководител проекти - ВиК инсталации
Варна/ София
Управление на проекти в сферата на ВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
Варна/ София
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Пълна проектанска правоспособност;
Монтажник – изграждане на OВК инсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на ОВК инсталации
Технически ръководител – Строителство
Варна/ София
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Инженер - ВиК инсталации
Варна
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на ВиК инсталации