Намерете работата, която ще обичате

ЛокацияВарнаСофия
Стажанти - Инженери - Фотоволтаични и сградни инсталации
София
Студент последна година или завършено Висше образование
Технически сътрудник
София
Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти
Ръководител проекти - Строителство
София
Управление на строително-монтажни проекти във всичките им етапи
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
София
Съдействие за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
Ръководител проекти - ВиК инсталации
София
Съдействие за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение
Ръководител проекти - ВЕИ
София
Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)
Инженер - Фотоволтаични инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)
Мениджър Бизнес Развитие
Варна
Извършване на проактивни продажби - разговори, писмена комуникация и водене на бизнес online срещи
Монтажник - изграждане на Електрически инсталации
Варна
Изграждане на силови, слаботокови електрически инсталации и системи за сигурност