Намерете работата, която ще обичате

Ръководител проекти - ВиК инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на ВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Ръководител IT проекти
Варна
Управление на проекти в сферата на информационните технологии; Анализ и оптимизация на проекти;
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
Варна
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти;
Монтажник – изграждане на OВК инсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на ОВК инсталации
Монтажник – изграждане на ВиК инсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на ВиК инсталации
Монтажник - изграждане на електроинсталации
Варна
Изграждане, поддържане и профилактика на електрически инсталации
Технически ръководител – ВиК инсталации
Варна
Ръководене на екипи и обекти в сферата на ВиК инсталациите
Технически ръководител – Строителство
Варна
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Инженер - ВиК инсталации
Варна
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на ВиК инсталации