Строителство на сгради
и съоръжения

Ние изграждаме бъдещето

SIS Group е Вашият
бизнес партньор

При строителството на сгради акцентираме на фукционалност, сигурност и ефективност. Нашите специалисти работят с изключителна прецизност, спазвайки законоустановените мерки за безопасност и качество. Наша основна цел е да гарантираме качеството на сградата през целия период на експлоатацията.

Логистични сгради

Изграждане на логистични сгради, по начин, позволяващ на сградата да отговаря на изискванията за съхранение на различни стоки.

Производствени сгради

Услуги в областта на проектирането, строителството и инвеститорски контрол в строителството на производствени сгради.

Търговски и административни сгради

Изграждане на търговски и административни сгради спрямо изготвено задание за проектиране.

Ще ви съдействаме във всяка стъпка

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

SIS Group прилага основните принципи по качество, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигурявайки оптимална ефективност на дейността си и поддържайки високо ниво на качеството на услугите. Изграждане и анализ на системи за управление на трафика и обществения транспорт.

Стратегията на SIS Group е чрез прилагане на основните принципи по качество, ОС, ЗБР да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, опазване на околната среда и здравословни и безопасно условия на труд, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изисквания на клиентите, техните нужди и очаквания.

Ние изграждаме вашите проекти
със съвършенство

Ние изграждаме бъдещето

нашите проекти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС БЪРЗО И ЛЕСНО