Надежден партньор за
изграждане на фотоволтаична централа

Инвестирайте в бъдещето на бизнеса си

Иновативни Фотоволтаични
централи от SIS Group

Елиминирайте или намалете разходите си за електроенергия, като инвестирате в изграждането на фотоволтаична централа. Разчитайте на нас за изграждането на средни (30 kWp) и големи (над 200 kWp) конфигурации.

Собствено потребление

Произведената енергия от фотоволтаичната централа се усвоява директно от консуматорите в обекта/ производството.

Продажба на електроенергия

Произведената енергия се продава на преференциални цени на местното ЕРП или на свободния пазар.

Инвестиционна цел

Инвестираме в изграждането на фотоволтаична система на вашия покрив или парцел, а вие получавате процент от приходите.

Ще ви съдействаме във всяка стъпка

ЦЕЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

При този вариант произведената енергия от фотоволтаичната централа се усвоява директно от консуматорите в обекта/ производството. Ако фотоволтаичните централи не могат да захранят изцяло консуматорите – автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате – съвременните решения дават възможност за автоматично стартиране и спиране на допълнителни потребители.

При този вариант произведената енергия се продава на обслужващото вашия регион ЕРП или на друг търговец на независима енергийна борса.

При този вариант ние ще инвестираме във вас, изграждайки фотоволтаична централа на вашия имот, а Вие, като собственик, ще получавате процент от приходите.

ИНВЕСТИРАЙТЕ
в бъдещето

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС БЪРЗО И ЛЕСНО