Надежден застрахователен
брокер

Бъдете сигурни, не само застраховани.

SIS Broker е Вашият
застрахователен брокер

Предлагаме разнообразие от застрахователни продукти, осигурявайки надеждност. Прецизно селектирайки правилните застраховки, предоставяме най-качествените бизнес услуги. Нашата мисия е да бъдем символ на стабилност и компетентност в областта на застраховането.

Професионална отговорност

Осигурява защита във връзка с професионалната ви дейност и покритие на вашата отговорност.

Имуществено застраховане

Покритие при загуби или щети нанесени по движимото и недвижимото имущество.

Строителни застраховки

Защита срещу щети на строителен обект, машина или съоръжения.

Автомобилно застраховане

Осигурява защита на автомобилите със застраховка Каско и Гражданска отговорност.

Карго и ЧМР застраховки

Покрива отговорността от момента на товарене до момента на разтоварване на стока.

Финансови застраховки

Защина на бизнеса от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти.

Ще ви съдействаме във всяка стъпка

Заложете на сигурно

Като собственик на бизнес се сблъсквате с различни предизвикателства и обстоятелства. Наличието на надежден застрахователен брокер и персонализирана професионална застраховка ви осигурява сигурност и спокойствие.

Застраховка професионална отговорност осигурява защита във връзка с професионалната ви дейност и покритие на вашата отговорност. Минимизирайте рисковете в качеството ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия. Този тип застраховане покрива вреди, причинени от застрахования вследствие от волно или неволно неизпълнение на професионалните му задължения.

Защитете бизнеса си от непредвидени обстоятелства. Погледнете с увереност в бъдещето.

Запазете баланс

Като собственик на строителен бизнес, инвеститор или изпълнител, вие носите висока степен на риск от вреди по имущество и отговорност за живота и здравето на работници, служители и граждани. От изключителна важност е да застраховате всички рискове при изпълнението на строително-монтажни дейности.

При строителство или ремонт на сгради се акцентира на безопасност, сигурност и функционалност. Строителната застраховка осигурява защита срещу щети на строителен обект, машина или съоръжения, възникнали по време на изпълнение на строителните дейности.

Вниманието към детайлите е от съществено значение в строителството. Ние от SIS Broker осигуряваме за вашия бизнес по-добро и сигурно бъдеще!

Защита, спокойствие и покритие за вашия бизнес

Устойчивото развитие на всеки бизнес зависи от минимизирането на рисковете и неизвестността, пред които сме изправени в ежедневието си. Финансовата застраховка предпазва бизнеса Ви от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти, имуществени щети, професионални грешки, искове за обезщетение на работниците и други ситуации.

Наличието на точно покритие е от решаващо значение за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на исковете. Заедно ще направим най-подходящия избор на застраховател, въз основата на индивидуалните ви нужни и най-изгодните тарифни условия на застраховане към момента.

Направете застраховка и осигурете финансова стабилност за бизнеса си!

Осигуряваме ви спокойствие

Застраховка Карго е подходяща за всяка компания, която извършва дейности свързани с превоз на товари, стоки и предмети, като им осигурява покритие при загуба или вреда по време на внос, износ или реекспорт.

Ние от SIS Broker ви предлагаме и персонални застрахователни решения за физически или юридически лица, които извършват спедиторска или транспортна дейност. ЧМР застраховката покрива отговорността ви от момента на товарене до момента на разтоварване на стока и обхваща всяка липса или повреда на товара и точното време на неговото предаване. Осигурява защита на собствената отговорност на превозвача срещу рискове по повод на извършваните от него дейности.

Ние мислим за вашето спокойствие по време на път. Едно решение. Много ползи. Отпуснете се. Вие сте застраховани със SIS Broker.

Защита под един покрив

Чрез имуществена застраховка осигурявате удобството, от което се нуждае всеки бизнес, а именно защита на вашето имущество, офис оборудване, машини, съоръжения, стоки и материали на склад. Тази застраховка осигурява покритие при загуби или щети нанесени по движимото и недвижимото имущество, собственост на компанията ви.

Ние от SIS Broker ще ви предложим индивидуален пакет с комбинирани покрития, които да защитят бизнеса ви.

При нас получавате застрахователни продукти подкрепени с експертно консултиране, професионално обслужване и дългосрочно партньорство. Имате работещ и успешен бизнес? Погрижете се за вашите активи като ги застраховате!

Изберете сигурността

Чрез Автомобилна застраховка сте подготвени и за най-неочакваното на пътя. Продуктите предоставят застрахователна защита срещу широк диапазон от рискове, за да се чувствате сигурни и спокойни за автомобила ви, както никога преди.

Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. Обект на застраховане са лица със седалище в Република България, които са собственици, ползватели, държатели или водачи на моторни превозни средства.

Изберете сигурността, докато сте на път.

С УВЕРЕНОСТ
в бъдещето!

За кого са насочени нашите застраховки

 • Притежателите на материални интереси върху товари превозвани чрез:
 • Надземен шосеен и железопътен транспорт;
 • Воден транспорт; – Въздушен транспорт;
 • Транспортни и спедиторски фирми.

Фирми и предприятия, които при изпълнението на обичайната си дейност могат да нанесат вреда на трети лица, упражняващите свободни професии, частни медицински практики или производства.

 • Носителите на материални интереси свързани с:
 • Недвижимо имущество;
 • Движимо имущество;
 • Производство;
 • Готова продукция и стоки на склад;
 • Други интереси, свързани с имуществото.

Тeзи застраховки покриват финансови загуби на лица, настъпили след неизпълнение на условия по договори за предоставяне на стоки и/или услуги.
Застраховката покрива:

 • Риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя;
 • Портфейли от хомогенни кредити със сходен риск;
 • Единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил;
 • Застраховката на търговски кредити.

Собственици и наематели на строителни машини и оборудване. Застраховката осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач – възложителя, изпълнителя и подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок.

Каско и Гражданска застраховка е предназначена за физически и юридически лица, собственици на моторни превозни средства (МПС).
Автомобилното застраховане включва:

 • Застраховка Гражданска отговорност;
 • Застраховка Злополука на лицата;
 • Застраховка Автокаско;
 • Помощ на пътя;
 • Правна защита.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС БЪРЗО И ЛЕСНО