Иновационен център

Иновационният център Технофос е предназначен за извършване на развойно-иновационна, търговска, складова и административна дейност. Целта на сградата е създаване на технологично помещение за пилотна демонстрационна инсталация, в която да се осъществява безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит и получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат.

Клиент - Технофос ЕАД

Местоположение - гр. Девня

Категория - Производствени сгради

Година на изпълнение - 2016 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.