Производствена сграда

Производствената база разполага с модерни и високо технологични производствени линии и складова система. Контролът на качество се осъществява на няколко специализирани нива чрез лаборатории за изследване на физико-химични и органолептични индикатори. Заводът се отличава и с професионално оборудване за микробиологичен анализ и провеждане на изследвания, проучвания и тестове на нови продукти

Клиент - Престиж 96 АД

Местоположение - гр. Велико Търново

Категория - Производствени сгради

Година на изпълнение - 2013 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.