Логистичен център за готова продукция

Либхер е един от водещите производители на строителна техника, професионална хладилна техника за индустрията и за домакинствата. Обектът е разделен на три части – логистично хале, административна сграда и транспортна лента, която осъществява връзката между логистичния център и производствената база, намираща се в съседство. Изграждането на логистичния център има за цел да разшири и да увеличи производството в освободените заводски площи, така че след последното разширение в завода ще се произвеждат 950 000 – 1 000 000 уреда годишно.

Клиент - Хаусгерете Марица ЕООД

Местоположение - гр. Пловдив

Категория - Логистични сгради

Година на изпълнение - 2016 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.