Производствено хале

Мегазаводът Кроношпан е ориентиран в производството и разпространението на дървени панели. Базата разполага с модерно оборудване, което е съобразено със световните норми за опазване на околната среда, както и с поточни линии за плочи от дървени влакна, които от своя страна увеличават капацитета на работа, стигайки до 80%.

Клиент - Кроношпан България ЕООД

Местоположение - гр. Велико Търново

Категория - Производствени сгради

Година на изпълнение - 2017 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.