Изграждане на товарище за течен тор

Заводът заема челните позиции в производството на азотни, фосфорни и комбинирани торове и разширява своята продуктова номенклатура, като се старае да отговори на нарастващите нужди на иновативните фермери от гледна точка на ефективност и ефикасност. Предприятието разполага с пет оперативни цеха и спомагателни звена, които обслужват основните производствени линии – азотна и фосфорна.

Клиент - Агрополихим АД

Местоположение - гр. Девня

Категория - Производствени сгради

Година на изпълнение - 2018 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.