Складова сграда

Складовата сграда А5 се намира на територията на „Логистичен парк Варна“, където вече са изградени сгради А1, А2, А3 и А6. Сграда А5 представлява двуетажна постройка, разделена на 12 складови модула.

Клиент - Варна Лоджистикс ЕАД

Местоположение - гр. Варна

Категория - Логистични сгради

Година на изпълнение - 2020 г.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.