SIS Group стартира дейност на обект Складова сграда А5, част от Логистичен парк Варна

Ние сме фокусирани върху изграждането на силни взаимоотношения

Работим днес с поглед към бъдещето

SIS Group стартира дейност на нов обект

Складовата сграда А5 се намира на територията на „Логистичен парк Варна“, където вече са изградени сгради А1, А2, А3 и А6. Сграда А5 ще представлява едноетажна постройка, разделена на 6 складови модула. Обектът разполага с реална застроена площ 15 547 кв.м., а срокът за изпълнение е 12 месеца.

Ежедневно усъвършенстваме нашите умения, за да отговорим на предизвикателствата.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.