Цялостно Счетоводно обслужване

Вашите числа. Нашата сила.

SIS Group е Вашият
бизнес партньор

Основният ни акцент е върху цялостното организиране на счетоводните и бизнес процеси.
Предлагаме комплекс от професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Основните ни принципи са спазване на добрите практики, индивидуален подход, коректно отношение, както и защитено съхранение на Вашите данни и документи.

Сигурност
Отговорност
Индивидуалност

Цялостно Счетоводно обслужване

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
• Изработване на счетоводна политика;
• Хронологично завеждане на документи;
• Изготвяне на счетоводни справки;
• Месечно и годишното счетоводно приключване.

Администриране на персонал

• Регистрация на трудови договори;
• Представляване пред НАП, НОИ и други институции;
• Обработване на  ТРЗ информация;
• Зареждане на файлове за масови плащания;
• Съхраняване на служебни досиета на служители;

Предимства от партньорството ви с нас

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.