Търсите надежден партньор за изграждане на фотоволтаична система?

Инвестирайте в бъдещето на бизнеса си

Иновативни Фотоволтаични
системи от SIS Group

Елиминирайте или намалете разходите си за електроенергия, като инвестирате в изграждането на фотоволтаична система. При Фотоволтаичните централи няма ограничение в мощността – може да монтирате, както малки (3 – 5 kWp) и средни (30 kWp) конфигурации, така и големи (над 200 kWp).

Изграждане на Фотоволтаични Системи

Собствено потребление

Продажба на електроенергия

Инвестиция

Ние предлагаме​

  • Съдействие за осигуряване на финансиране от страна на банка;
  • Ефективни фотоволтаични решения за различни видове покриви: термопанел (наричан още сандвич панел), безпробивна система за плосък покрив; монтиране върху бетонна площадка, инсталиране на земя;
  • Съдействие при получаване на разрешителни и попълване на документи към Община/ ЕРП;
  • Изработка на идеен проект;
  • Проектиране на централата;
  • Доставка на компонентите;
  • Монтаж и пускане в експлоатация с гаранция за изпълнение на СМР;
  • Поддръжка.

ЦЕЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

През 2022-ра година вече е възможно да се изгради фотоволтаична система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 4-5 години или да се изгради за продажба на електричество.

Собствено потребление

Собствено потребление

Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурацията за собствено потребление, в която токът от фотоволтаичната система се усвоява директно от консуматорите в обекта/производството. Ако фотоволтаичните системи не могат да захранят изцяло консуматорите – автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате – съвременните решения дават възможност за автоматично стартиране и спиране на допълнителни потребители.

Продажба на електроенергия

Продажба на електроенергия

Продажбата на електроенергия е другият вариант. При него се подготвят документи и се сключва договор с ЕРП. В този случай електрическата енергия се продава на преференциални цени.Съветваме Ви да се свържете се с нас, за да Ви съдействаме в избора на вид и оборудване.

Инвестиция

Инвестиция

Искате да изградите фотоволтаична система на своя покрив или парцел, но нямате финансовата възможност да участвате в този проект? Ние ще инвестираме във Вас, изграждайки фотоволтаична система върху покрива Ви, а Вие, като собственик на сградата, ще получавате процент от приходите и в същото време ще се възползвате от преференциите на собственото производство на електроенергия.

Фотоволтаична система
Фотоволтаична система

Устойчивото развитие на всеки бизнес зависи от минимизирането на рисковете и неизвестността, пред които сме изправени в ежедневието си. Финансовата застраховка предпазва бизнесa Ви от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти, имуществени щети, професионални грешки, искове за обезщетение на работниците и други ситуации.

Наличието на точно покритие е от решаващо значение за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на исковете. Заедно ще направим най-подходящия избор на  застраховател, въз основата на индивидуалните ви нужни и най-изгодните тарифни условия на застраховане към момента.

Направете застраховка и осигурете финансова стабилност за бизнеса си!

Често задавани въпроси

Мога ли да монтирам системата изцяло на земя? SIS Group: – Да, разположението на модулите може да се осъществи, както на фасадата, покрив, така и на земята.

Покривът ми подходящ ли е за монтаж на фотоволтаични панели? SIS Group: Фотоволтаичната централа може да бъде монтирана на всякакви видове покриви – скатни, плоски, дори обли, независимо от покривната настилка (керемиди, битум, LT ламарина и др.).

Какви ползи ми носи фотоволтаичната инсталация? SIS Group: Инвестицията във ФЕЦ е една от най-доходоносните в текущия момент и значително превъзхожда нормата на възвръщаемост, дори в сравнение с класически инструменти като имоти, акции и други финансови инструменти. Казано с други думи, инвестицията във фотоволтаични системи, са сигурен начин за генериране на добри печалби. По отношение на останалите приложения на фотоволтаичните системи – за собствена консумация – било то индустриална или домакинска, инвестицията дава спокойствие и сигурност, че разходите няма да бъдат повлияни в такава степен при очакваните следващи повишения на цената на електричеството.

Какво количество електроенергия генерират фотоволтаичните системи? SIS Group: Ефективността на една фотоволтаична система зависи от множество фактори. По нашите географски ширини специфичното средногодишно производство на електроенергия от един инсталиран kWp варира между 1250 kWh – 1400 kWh, при оптимална ориентация на фотоволтаичните модули. Инвестирайки в изграждането на фотоволтаична електроцентрала с мощност от 30 kW, за една година ще произведете над 40 000 kW енергия.

С УВЕРЕНОСТ в бъдещето!

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.