Find the job that you will love

Системен Администратор
Varna
Администриране на VOIP централи; Опит с Cisco устройства; Умения за работа с VMware vSphere;
Ръководител IT проекти
Varna
Управление на проекти в сферата на информационните технологии; Анализ и оптимизация на проекти;
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
Varna
Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Пълна проектанска правоспособност;
Монтажник – изграждане на OВК инсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на ОВК инсталации
Монтажник – изграждане на ВиК инсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на ВиК инсталации
Монтажник - изграждане на електроинсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на електрически инсталации
Технически ръководител – Строителство
Varna
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект