Find the job that you will love

Стажанти - Инженери - Фотоволтаични и сградни инсталации
Sofia
Студент последна година или завършено Висше образование
Технически сътрудник
Sofia
Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти
Ръководител проекти - Строителство
Sofia
Управление на строително-монтажни проекти във всичките им етапи
Ръководител проекти - ОВиК инсталации
Sofia
Съдействие за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
Ръководител проекти - ВиК инсталации
Sofia
Съдействие за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение
Ръководител проекти - ВЕИ
Sofia
Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)
Инженер - Фотоволтаични инсталации
Varna
Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)
Мениджър Бизнес Развитие
Varna
Извършване на проактивни продажби - разговори, писмена комуникация и водене на бизнес online срещи
Монтажник - изграждане на Електрически инсталации
Varna
Изграждане на силови, слаботокови електрически инсталации и системи за сигурност