Find the job that you will love

Координатор управление на строителни проекти
Varna
Координиране реализирането на проекти, съгласно установени процедури и изисквания
Монтажник – изграждане на OВК инсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на ОВК инсталации
Специалист Доставки и складова дейност
Varna
Планира и организира доставката на суровини и материали
Монтажник – изграждане на ВиК инсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на ВиК инсталации
Монтажник - изграждане на електроинсталации
Varna
Изграждане, поддържане и профилактика на електрически инсталации
Технически ръководител – ВиК инсталации
Varna
Ръководене на екипи и обекти в сферата на ВиК инсталациите
Технически ръководител – Строителство
Varna
Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект
Инженер - ВиК инсталации
Varna
Управление, aнализ и оптимизация на проекти в сферата на ВиК инсталации