Цялостно Счетоводно обслужване

Вашите числа. Нашата сила.

SIS Group е Вашият
бизнес партньор

Основният ни акцент е върху цялостното организиране на счетоводните и бизнес процеси.
Предлагаме комплекс от професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Основните ни принципи са спазване на добрите практики, индивидуален подход, коректно отношение, както и защитено съхранение на Вашите данни и документи.

Сandгурност
Отговорност
Индandвandдуалност

Цялостно Счетоводно обслужване

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
• Изработване на счетоводна политика;
• Хронологично завеждане на документи;
• Изготвяне на счетоводни справки;
• Месечно и годишното счетоводно приключване.

Администриране на персонал

• Регистрация на трудови договори;
• Представляване пред НАП, НОИ и други институции;
• Обработване на  ТРЗ информация;
• Зареждане на файлове за масови плащания;
• Съхраняване на служебни досиета на служители;

Предимства от партньорството ви с нас

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.