Търсите надежден партньор за изграждане на фотоволтаична система?

Invest in the future of your business

Иновативни Фотоволтаични
системи от SIS Group

Елиминирайте или намалете разходите си за електроенергия, като инвестирате в изграждането на фотоволтаична система. При Фотоволтаичните централи няма ограничение в мощността – може да монтирате, както малки (3 – 5 kWp) и средни (30 kWp) конфигурации, така и големи (над 200 kWp).

Изграждане на Фотоволтаични Системи

Own consumption

Sell energy

Investment

Ние предлагаме​

  • Assistance in securing financing by a bank;
  • Ефективни фотоволтаични решения за различни видове покриви: термопанел (наричан още сандвич панел), безпробивна система за плосък покрив; монтиране върху бетонна площадка, инсталиране на земя;
  • Assistance in obtaining permits and filling in documents with the Municipality / ERP;
  • Development of a conceptual design;
  • System design;
  • Delivery of components;
  • Installation and commissioning with a guarantee for construction and installation work;
  • Поддръжка.

ЦЕЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

През 2022-ра година вече е възможно да се изгради фотоволтаична система за собствено потребление и инвестицията да се възвърне в рамките на 4-5 години или да се изгради за продажба на електричество.

Own consumption

Own consumption

Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурацията за собствено потребление, в която токът от фотоволтаичната система се усвоява директно от консуматорите в обекта/производството. Ако фотоволтаичните системи не могат да захранят изцяло консуматорите – автоматично се добавя енергия от външната мрежа. Ако в даден момент произвеждате повече, отколкото консумирате – съвременните решения дават възможност за автоматично стартиране и спиране на допълнителни потребители.

Sell energy

Sell energy

Sell energy е другият вариант. При него се подготвят документи и се сключва договор с ЕРП. В този случай електрическата енергия се продава на преференциални цени.Съветваме Ви да се свържете се с нас, за да Ви съдействаме в избора на вид и оборудване.

Investment

Investment

Искате да изградите фотоволтаична система на своя покрив или парцел, но нямате финансовата възможност да участвате в този проект? Ние ще инвестираме във Вас, изграждайки фотоволтаична система върху покрива Ви, а Вие, като собственик на сградата, ще получавате процент от приходите и в същото време ще се възползвате от преференциите на собственото производство на електроенергия.

Фотоволтаична система
Фотоволтаична система

Устойчивото развитие на всеки бизнес зависи от минимизирането на рисковете и неизвестността, пред които сме изправени в ежедневието си. Финансовата застраховка предпазва бизнесa Ви от финансови щети, които могат да възникнат в резултат на инциденти, имуществени щети, професионални грешки, искове за обезщетение на работниците и други ситуации.

Наличието на точно покритие е от решаващо значение за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на исковете. Заедно ще направим най-подходящия избор на  застраховател, въз основата на индивидуалните ви нужни и най-изгодните тарифни условия на застраховане към момента.

Take out insurance and ensure financial stability for your business!

Често задавани въпроси

Мога ли да монтирам системата изцяло на земя? SIS Group: – Да, разположението на модулите може да се осъществи, както на фасадата, покрив, така и на земята.

Покривът ми подходящ ли е за монтаж на фотоволтаични панели? SIS Group: Фотоволтаичната централа може да бъде монтирана на всякакви видове покриви – скатни, плоски, дори обли, независимо от покривната настилка (керемиди, битум, LT ламарина и др.).

Какви ползи ми носи фотоволтаичната инсталация? SIS Group: Инвестицията във ФЕЦ е една от най-доходоносните в текущия момент и значително превъзхожда нормата на възвръщаемост, дори в сравнение с класически инструменти като имоти, акции и други финансови инструменти. Казано с други думи, инвестицията във фотоволтаични системи, са сигурен начин за генериране на добри печалби. По отношение на останалите приложения на фотоволтаичните системи – за собствена консумация – било то индустриална или домакинска, инвестицията дава спокойствие и сигурност, че разходите няма да бъдат повлияни в такава степен при очакваните следващи повишения на цената на електричеството.

Какво количество електроенергия генерират фотоволтаичните системи? SIS Group: Ефективността на една фотоволтаична система зависи от множество фактори. По нашите географски ширини специфичното средногодишно производство на електроенергия от един инсталиран kWp варира между 1250 kWh – 1400 kWh, при оптимална ориентация на фотоволтаичните модули. Инвестирайки в изграждането на фотоволтаична електроцентрала с мощност от 30 kW, за една година ще произведете над 40 000 kW енергия.

WITH CONFIDENCE in the future!

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.