Технически ръководител – Строителство

Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект

Location

Варна/ София

Работно време

Full work day

Тип работа

Permanent

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Технически ръководител – Строителство.

Отговорности и задължения:
• Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект;
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
• Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му работни групи/бригади;
• Контрол на качеството на извършване на СМР;
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.

Requirements:
• Висше строително образование – Задължително;
• Опит на подобна позиция – Задължително;
• Опит в изграждането и ръководенето на екип – Задължително;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места – Задължително.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.