Технически сътрудник

Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти

Location

Sofia

Работно време

Full work day

Тип работа

Permanent

SIS Group brings together companies from different fields, with the aim of offering complex solutions in the area of construction of buildings and facilities, information technologies and financial consulting services.

Търсим Технически сътрудник, който да се присъедини към екипа на компанията.

Ти си:
• Отговорен. Изготвяне и обработване на административна и отчетна документация по проекти в сферата на жилищното строителство;
• Наблюдателен. Организиране и осъществяване на контрол по цялостното окомплектоване, входиране и следене на всички документи по съответния проект в различни институции /Общини, електроснабдителни дружества/;
• Прецизен. Поддържане на база данни, регистри и архиви, както и изготвяне на справки;
• Комуникативен. Поддържане на бизнес кореспонденция с участници, партньори, други организации и институции;
• Организиран. Водене на цялостния процес по подготовката на документацията при участие на компанията в нови проекти.

Ако си с:
• Висше Техническо образование;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office;
• Умение за водене на бизнес кореспонденция;
• Познания в нормативната уредба в сферата на строителството;
• Добро владеене на Aнглийски език се счита за предимство;

Ние ще ти предложим:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

    In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.