Ръководител проекти – Строителство

Управление на строително-монтажни проекти във всичките им етапи

Location

Sofia

Работно време

Full work day

Тип работа

Permanent

SIS Group brings together companies from different fields, with the aim of offering complex solutions in the area of construction of buildings and facilities, information technologies and financial consulting services.

Търсим Ръководител проекти – Строителство, който да се присъедини към екипа на компанията.

Ти си:
• Опитен. Управление на строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция на съществуващи обекти) във всичките им етапи;
• Отговорен. Провеждане на търгове за подизпълнители и доставчици;
• Прецизен. Изготвяне на работни програми, линейни графици, подробни количествени сметки, количествено – стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти;
• Наблюдателен. Цялостен контрол на изпълнението на проекта: срок, бюджет и качество;
• Ангажиран. Изготвяне на отчетни документи;
• Уверен. Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и частни търгове;
• Последователен. Съставяне на актове за извършени СМР.

Ако си с:
• Висше образование – Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” (“Промишлено и Гражданско Строителство”) – задължително;
• Минимум 3 години професионален опит в управление на строителни проекти;
• Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
• Познаване на ЗУТ, както и всички строителни наредби и книжа;
• Добри познания при разчитането на строителна и проектна документация;
• Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, линейни графици и анализи на единични цени – задължително;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Project, ценообразуващи програми и CAD софтуер;
• Активен шофьорски опит и възможност за пътуванe.

Ние ще ти предложим:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

    In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.