Ръководител проекти – ВЕИ

Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

Location

Sofia

Работно време

Full work day

Тип работа

Permanent

SIS Group brings together companies from different fields, with the aim of offering complex solutions in the area of construction of buildings and facilities, information technologies and financial consulting services.

Търсим Ръководител проекти – ВЕИ, който да се присъедини към екипа на компанията.

Ти си:
• Опитен. Управление на проекти в сферата на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ);
• Наблюдателен. Анализ и оптимизация на проекти;
• Прецизен. Изготвяне и проверяване на количествено-стойностни сметки;
• Ангажиран. Участие в цялостната работа по проекта – офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
• Екипен играч. Контрол на работата на техническите екипи/ подизпълнители;
• Последователен. Оперативно и административно ръководене на проекта.

Ако си с:
• Висше техническо образование – Възобновяеми енергийни източници;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, опит с ценообразуващи програми и CAD софтуер;
• Познания в нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Активен шофьорски опит и възможност за пътуванe.

Ние ще ти предложим:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

    In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.