Технически ръководител – Строителство

Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Технически ръководител – Строителство.

Отговорности и задължения:
• Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект;
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
• Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му работни групи/ бригади;
• Контрол на качеството на извършване на СМР;
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.

Изисквания:
• Образование – Висше строително образование;
• Опит на подобна позиция;
• Опит в изграждането и ръководенето на екип;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Активен шофьорски опит – мин. 2 години и възможност за работа в други населени места.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.

Възнаграждение: 1500 – 2500 бруто