Технически Ръководител – Строителство с Немски език

Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Технически Ръководител – Строителство с Немски език.

Отговорности и задължения:
• Осъществяване на техническо ръководство на строителния обект в Германия;
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
• Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му работни групи/бригади;
• Контрол на качеството на извършване на СМР;
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.

Изисквания:
• Висше Строително образование – Задължително;
• Опит на подобна позиция – Задължително;
• Много добро владеене на немски език;
• Много добри умения за работа с Microsoft office (Word, Excel, Project) и CAD софтуер;
• Опит в изграждането и ръководенето на екип – Задължително;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Възможност за командировки в Германия.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.