Технически ръководител – Електрически инсталации

Ръководене на екипи и обекти в сферата на Ел. инсталациите. Организиране и контролиране изпълнението на поетите ангажименти.

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността, търсим Технически ръководител – Електрически инсталации, с познания в електрически инсталации – ниско и средно напрежение и слаботокови инсталации.

Отговорности и задължения:

• Ръководене на екипи и обекти в сферата на Ел. инсталациите;
• Организира и контролира изпълнението на поетите ангажименти;
• Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта;
• Контрол на качеството на извършване на СМР;
• Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.

Изисквания:

• Техническо образование в сферата на ел. инсталациите – Задължително;
• Опит на подобна позиция – Задължително;
• Опит в изграждането и ръководенето на екип;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Познаване на нормативната база и работа със специализирани софтуери;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места;
• Активен шофьорски опит.

Компанията предлага:

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусна схема, обвързани с постигнатите резултати;
• Гъвкаво работно време.