Проектен Инженер – Строителство

Управление на строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция на съществуващи обекти)

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Проектен Инженер – Строителство.

Отговорности и задължения:
• Управление на строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция на съществуващи обекти) във всичките им етапи;
• Провеждане на търгове за подизпълнители и доставчици;
• Изготвяне на подробни количествени сметки, количествено – стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти;
• Упражняване на цялостен контрол на изпълнението на проекта: срок, бюджет и качество;
• Изготвяне на отчетни документи;
• Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и частни търгове;
• Съставяне на актове за извършени СМР.

Изисквания:
• Висше образование – специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ („Промишлено и Гражданско Строителство“) – задължително;
• Минимум 3 години професионален опит в управление на строителни проекти или на позиция в ПТО – задължително;
• Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
• Познаване на ЗУТ, както и всички строителни наредби и книжа;
• Добри познания при разчитането на строителна и проектна документация;
• Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, линейни графици и анализи на единични цени – задължително;
• Носене на отговорност и спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места;
• Добра компютърна грамотност – MS Office , AutoCAD, МS Project, ценообразуващи програми;

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.