Ръководител проекти – OВиК инсталации

Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Анализ и оптимизация на проекти

Локация

София

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Ръководител проекти – OВиК инсталации.

Отговорности и задължения:
• Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации;
• Анализ и оптимизация на проекти;
• Изготвяне и проверяване на количествено-стойностни сметки;
• Съдейства за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
• Контрол на работата на техническите екипи/подизпълнители;
• Оперативно и административно ръководене на проекта.

Изисквания:
• Висше техническо образование – Топлотехника, Отоплителна, вентилационна и климатична техника, хладилна техника – Задължително;
• Отлични умения за работа с Microsoft office (Word, Excel, Project),ценообразуващи програми и CAD софтуер;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.