Ръководител проекти – ОВиК инсталации

Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации; Пълна проектанска правоспособност;

Локация

Варна/ София

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Ръководител проекти – ОВиК инсталации.

Отговорности и задължения:
• Управление на проекти в сферата на ОВиК инсталации;
• Анализ и оптимизация на проекти;
• Изготвяне и проверяване на количествено-стойностни сметки;
• Съдейства за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
• Контрол на работата на техническите екипи/ подизпълнители;
• Оперативно и административно ръководене на проекта.

Изисквания:
• Висше техническо образование – Топлотехника, Отоплителна, вентилационна и климатична техника, хладилна техника – Задължително;
• Отлични умения за работа с Microsoft office (Word, Excel, Project) и CAD софтуер;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
• Мобилност, възможност за работа в други населени места – Препоръчително.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.