Ръководител IT проекти

Управление на проекти в сферата на информационните технологии; Анализ и оптимизация на проекти;

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Ръководител IT проекти.

Отговорности и задължения:
• Управление на проекти в сферата на информационните технологии;
• Анализ и оптимизация на проекти;
• Изготвяне и проверяване на количествено-стойностни сметки;
• Съдейства за цялостната работа по проекта, офериране, проектиране, доставки и изпълнение;
• Контрол на работата на техническите екипи/ подизпълнители;
• Оперативно и административно ръководене на проекта.

Изисквания:
• Висше образование – Информационни технологии – Задължително;
• Релевантен опит в сферата на Информационните технологии поне 2 години и желание за развитие в областта;
• Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на информационни проекти;
• Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла;
• Активен шофьорски опит – 2+ години.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Допълнителни придобивки;
• Бонусни схеми, обвързани с постигнатите резултати.

Възнаграждение: 1500 – 2500 бруто