Ръководител Снабдяване/ Доставки и складова дейност

Ръководи и организира снабдяването с материали по строителните обекти

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Ръководител Снабдяване/ Доставки и складова дейност.

Отговорности и задължения:
• Ръководи и организира снабдяването с материали по строителните обекти;
• Планира и организира оптимално доставката на материали;
• Отговаря за организацията и функционирането на складовата база;
• Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали, както и участва в провеждането на инвентаризации на материалите през определен период от време;
• Ръководи и организира работата, свързана с договорите за доставка на стоки и материали, води комуникация с доставчици и търси най-добри цени;
• Оформя приходно-разходни документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и материали по обектите;
• Разрешава казуси, възникнали в процеса на транспортиране на материалите и други.

Изисквания:
• Висше релевантно образование;
• Професионален опит на подобна позиция минимум 1 година;
• Опит в работа със специализирана складова програма;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция;
• Способност за планиране и организиране на дейността;
• Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
• Умения за вземане на самостоятелни решения;
• Активен шофьорски опит и възможност за пътуване в страната.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.