Отговорник Складова Дейност

Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали

Локация

Варна

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Отговорник Складова Дейност.

Отговорности и задължения:
• Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали;
• Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали;
• Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответния ред документи;
• Оформя документи и води детайлни отчети и справки за постъпилите и отпуснатите стоки и материали;
• Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружаващите документи;
• Отговаря за състоянието и количеството на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми;
• Участва при извършването на инвентаризация в склада;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълнението на длъжността.

Изисквания:
• Средно образование;
• Професионален опит на подобна позиция е задължителен;
• Умения за работа със специализирана складова програма;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office;
• Отлични организационни умения и работа в екип;
• Отлични технически умения, силно чувство на отговорност и прецизност;
• Шофиорски опит се счита за предимство.

Компанията предлага:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.