Ръководител проекти – Строителство

Управление на строително-монтажни проекти във всичките им етапи

Локация

София

Работно време

Пълно работно време

Тип работа

Постоянна

SIS Group обединява компании с различни сфери на дейност, с цел предлагане на комплексни решения в областта на строителството на сгради и съоръжения, информационни технологии и финансово-консултантски услуги.

Търсим Ръководител проекти – Строителство, който да се присъедини към екипа на компанията.

Ти си:
• Опитен. Управление на строително-монтажни проекти (за нови обекти и за реконструкция на съществуващи обекти) във всичките им етапи;
• Отговорен. Провеждане на търгове за подизпълнители и доставчици;
• Прецизен. Изготвяне на работни програми, линейни графици, подробни количествени сметки, количествено – стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти;
• Наблюдателен. Цялостен контрол на изпълнението на проекта: срок, бюджет и качество;
• Ангажиран. Изготвяне на отчетни документи;
• Уверен. Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и частни търгове;
• Последователен. Съставяне на актове за извършени СМР.

Ако си с:
• Висше образование – Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” (“Промишлено и Гражданско Строителство”) – задължително;
• Минимум 3 години професионален опит в управление на строителни проекти;
• Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
• Познаване на ЗУТ, както и всички строителни наредби и книжа;
• Добри познания при разчитането на строителна и проектна документация;
• Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, линейни графици и анализи на единични цени – задължително;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Project, ценообразуващи програми и CAD софтуер;
• Активен шофьорски опит и възможност за пътуванe.

Ние ще ти предложим:
• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Възнаграждение, съобразено с пазара и отговорностите за длъжността.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

    В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.