Безвъзмездна финансова подкрепа до 10 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Ние сме фокусирани върху изграждането на силни взаимоотношения

Работим днес с поглед към бъдещето

безвъзмездна финансова подкрепа

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Допустимите дейности са в зависимост от конкретните нужди на предприятието, напр. разходи за наем, разходи за заплати, разходи за материали и консумативи, разходи за услуги и т.н.

Индикативна дата на стартиране на процедурата: май 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 173 млн. лв.
– Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 3 000 лв.
– Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 10 000 лв.
Размер на безвъзмездна финансова помощ: 100%;

Внимание

Внимание към детайлите, защото е ключово за успеха ни. Съвместната работа е най-ефективният начин да бъдем по-креативни и да постигаме желаните резултати.

Отговорност

Ще ви съдействаме за изготвянето и подаването на всички необходими документи за успешното ви кандидатстване по проекта и последващото му отчитане.

Проверка

Всяко едно проектно предложение, независимо от неговата фаза на изпълнение, задължително преминава през проверка от различни специалисти.

Заслужавате най-доброто консултиране от нашите специалисти

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.