Възложител: ВАРМ

Проект: Жилищна сграда ВАРМ, гр. Варна

Обхват на дейностите: Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение

Година на завършване: 2010 г.

Бългериън-Америкън Пропърти Мениджмънт е дъщерно дружество, собственост на БАИФ (Българо-Американски Инвестиционен Фонд). Компанията оперира в сектора на покупко-продажбата и отдаването под наем на луксозни жилищни и офис сгради и цели комплекси.
Екипът на SIS Group вложи усилия и старание при изграждането и инсталирането на желаната от клиента система за видеонаблюдение.

Референции:
Работата предмет на сключения договор беше извършена много професионално и технически компетентно. Деловите взаимоотношения по време на изпълнението протичат в дух взаимно разбирателсво и сътрудничество.