Възложител: Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД

Проект: Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз – промяна по чл. 154 от ЗУТ в ПИ 03839.36.313 с площ 252 764 кв.м, землището на с. Бенковски и на с. Радиново

Обхват на дейностите: Изграждане на електроинсталации в т.ч  фасадно осветление, силови инсталации, осветителни инсталации, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация и слаботокови инсталации.

Година на завършване: 2016 г.

За обекта: Либхер е един от водещите производители на  строителна техника, професионална хладилна техника за индустрията и за домакинствата. Логистичния център, който компанията открива в България се намира в индустриална зона Марица, обл. Пловдив с площ 252 764  кв.м. Обекта е разделен на три части – логистично хале, административна сграда и транспортна лента, която осъществява връзката между логистичния център и производствената база, намираща се в съседство. Изграждането на логистичния център има за цел да разшири и да увеличи производството в освободените заводски площи, така че след последното разширение в завода ще се произвеждат 950 000 – 1 000 000 уреда годишно.

Reference_Liebherr_page-0001

Референция

“Препоръчваме фирмата като коректен партньор, способен да се справи с всички възникнали трудности и успешно завършил посочения проект. “

М. Владимирова , Управител на Авангардни Бизнес Кабелни Системи ООД