Възложител: Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД

Проект: Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз – промяна по чл. 154 от ЗУТ в ПИ 03839.36.313 с площ 252 764 кв.м, землището на с. Бенковски и на с. Радиново

Референция

“Препоръчваме фирмата като коректен партньор, способен да се справи с всички възникнали трудности и успешно завършил посочения проект. “

М. Владимирова , Управител на Авангардни Бизнес Кабелни Системи ООД