Възложител: Софарма Трейдинг

Проект: Склад за лекарства – Софарма Трейдинг, гр. Игнатиево, обл. Варна

Обхват на дейностите: Проектиране и изграждане на BMS система, изграждане на вътрешна и външна електроинсталация, слаботокови системи и пожароизвестяване.

Година на завършване: 2014 г.

За обекта: Склада за лекарства на Софарма се намира в село Игнатиево, община Аксаково, обл. Варна със застроена площ 2 805кв. м. Обекта е на един етаж с частичен втори и сутерен, зона за приемане на лекарствени продукти, склад и зона за разпределение на отделните групи лекарствени продукти, оборудване с линия за разпределяне на малки пратки за експедиция

Референции

“При изграждането и по времена експлоатацията на сградния ни фонд опитни и квалифицирани специалисти, както в ръководния, така и в изпълнителния състав, извършиха възложените им дейности с чувство за отговорност, напълно професионално, спазвайки стриктно постигнатите договорености и поетите ангажименти.”

Владислав Бенев, директор складова дейност на Софарма Трейдинг АД

Reference__Sofarma_page-0001