Възложител: Софарма Трейдинг

Проект: Склад за лекарства – Софарма Трейдинг, гр. Игнатиево, обл. Варна

Обхват на дейностите: Проектиране и изграждане на BMS система, изграждане на вътрешна и външна електроинсталация, слаботокови системи и пожароизвестяване.

Година на завършване: 2014 г.

Информация:
Софарма Трейдинг АД е водеща българска компания занимаваща се с производството и дистрибуцията на лекарства и лекарствени продукти. Софарма Трейдинг предоставя 100% национално покритие чрез модерните си складови бази разположени на територията на цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.
Най-нова е складовата база в землището на гр. Игнатиево, обл. Варна. Ние се включихме в процеса по изграждането в част BMS системи, СКС, осветление, контрол на достъп, пожароизвестителни и сигнални системи, вътрешна и външна електроинсталация.

Референции:
“При изгражданетои по времена експлоатациятана сграднияни фонд опитнии квалифицираниспециалисти, кактов ръководния, такаи в изпълнителниясъстав, извършихавъзложенитеим дейностис чувство за отговорност, напълнопрофесионално, спазвайкистриктнопостигнатитедоговореностии поетитеангажименти.”
Владислав Бенев, Директор Складова Дейностна Софарма Трейдинг АД