Сис Пропърти Инвест

Сис Пропърти Инвест е фокусирана в стратегическата инвестиция в недвижими имоти с добра възвръщаемост посредством покупката им, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажба.

Ние се стараем да предложим на нашите инвеститори обекти във всички сектори на пазара за недвижими имоти в България, като във всеки един момент имаме капацитета да отреагираме на клиентските желания и нужди. Нашите специалисти извършват услуги по управление и поддържане на недвижими имоти и/ или вещни права върху тях, дейност по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество.

learn-real-estate