Сис Проджект

Сис Проджект е специализирана консултантска компания с многогодишен опит в разработката и управлението на проекти по всички основни донорски програми и фондове.

Ние предлагаме комплексни решения, съобразени с конкретните нужди на клиентите ни в сферата на индустрията, земеделието и селското стопанство, туризма и информационните технологии.

Отделяне нужното внимание на всеки детайл и предоставяме консултантски услуги на всеки етап от реализацията на проекта, като максимално улесняваме и подпомагаме своите клиенти.

Отбран екип от специалисти идентифицира нуждите и изискванията и подготвя оптимално проектно предложение. Разполагаме с адекватна експертиза в областта на внедряването на иновации и технологии, подготовка и повишаване на ефективността на персонала, енергийната ефективност и цялостното подобряване на работната среда, управленските процедури, повишаването на сигурността и качеството на работа в предприятията.

Informatsiya-za-mediite-1140x760