Сис Билд 

С дългогодишен опит в строителството, реализиран от специалисти на свързаните с нея дружества – Сис Оптик Нетуоркс и Сис Билдинг Системс, Сис Билд има множество успешно завършени обекти в сектор индустрия.

Успешното развитие на фирмата се дължи на разбирането и стремежът на ръководния и технически персонал към задоволяването на нуждите на клиенти и партньори. Всички предлагани продукти и услуги са с гарантирано безкомпромисно качество, което осигурява бърза възвръщаемост на вложените в тях инвестициите. Сис Билд покрива всички етапи и дейности по проектирането, изграждането и поддръжката на предлаганите системи.

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал, който действа експедитивно, целенасочено и компетентно, като основната цел е качественото и навременно изпълнение на поставените задачи и проекти. Утвърдена практика на компанията е прилагането и използването винаги на най-добрите методи и правила и на най-висококачествените материали и технологии. Това се постига чрез постоянно поддържане и усъвършенстване квалификацията на изпълнителните, инженерните и ръководните специалисти и обновяване на материално-техническата база.

Сис Билд е компания специализирана в следните направления:

♠  Строителство на сгради и съоръжения;

♠  Проектиране, изграждане и поддръжка на иновативни градски системи за сигурност и осветление;

♠  Проектиране, изграждане и поддръжка на сградни системи и инсталации;

♠  Проектиране, изграждане и поддръжка на оптични и комуникационни мрежи;

sisbuild