Възложител: Теси ООД

Проект: Производствена база „Теси“,гр. Шумен

Обхват на дейностите: Цялостно изграждане и пускане в експлоатация на електроинсталации, осветителни и силови инсталации, пожароизвестителна система и СКС

Година на завършване: 2016 г.

Теси ООД е една от най-големите и успешни български компании. Повече от 20 години фирмата е лидер в производството на битова техника и отоплителни уреди.

Ние се заехме с успешното изграждане на цялостната електроинсталация включваща изграждането на захранващи линии, табла, площадкови електроинсталации включително улично, фасадно и декоративно осветление, вътрешна осветителна и силова инсталация, заземление, мълниезащита и СКС. Пуснахме в експлоатация пожароизвестителна система – решение на световния гигант Siemens.