Възложител: АББ България ЕООД

Проект: Нова производствена база на АВВ в гр. Севлиево

Обхват на дейностите: Инсталация и настройка на система за пожароизвестяване

Година на завършване: 2015 г.

ABB е лидер в технологиите за производство на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността. Това дава възможност на клиентите в областта на транспортните услуги и инфраструктурата да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата АББ има свои компании в над 100 страни в света и повече от 140,000 служители.

През 2014 година ние взехме участие при изграждането на новата производствена база на АББ Авангард в гр. Севлиево. Успешно беше инсталирана и въведена в експлоатация пожарна и оповестителна система.

Референции:

“Компанията разполага с достатъчен брой висококвалифицирани и сертифицирани специалисти, модерна материално- техническа база и ръководители с дългогодишен стаж в бранша. “

инж. Пламен Христов , Управител на Микс Констръкшън ООД