Възложител: АББ България ЕООД

Проект: Модернизация на съществуващо предприятие за електро оборудване на „АББ Авангард“ АД в ПИ 65927.501.1957 по кадастралната карта на гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово.

Обхват на дейностите: Инсталация и настройка на система за пожароизвестяване

Година на завършване: 2015 г.

За обекта: Производствената база на ABB България е разположена в гр. Севлиево на площ от 14 600 кв.м. Предприятието произвежда разединители средно и високо напрежение в диапазона 12 – 550 kV, за които предлага инженеринг, монтаж, инсталация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и резервни части. Фабриката изпълнява инвестиционна програма с цел създаване на център за доставка на компоненти за групите продукти GIS (Gas Insulated Switchgear), GCB (Generator Circuit Breaker) и B&M.

Референции

“Компанията разполага с достатъчен брой висококвалифицирани и сертифицирани специалисти, модерна материално- техническа база и ръководители с дългогодишен стаж в бранша. “

инж. Пламен Христов, управител на Микс Констръкшън ООД