С успешно завършени проекти в големите градове в България ние сме се специализирали в проектирането и изграждането както на градска мрежа, така и на междуселищна такава. Имаме опит в изграждането на базови станции и комуникационни центрове.