FACTORY ELECTRIC BOILER_TS1(1)
Производствена база Теси, гр. Шумен
12.05.2016
Покажи всички

Иновационен център Технофос, гр. Девня

Проект:  Иновационен център „Технофос“


Местонахождение: гр. Девня


Клиент: Технофос ЕАД


Участие: Подизпълнител


Обхват на дейностите: Изграждане и пускане в експлоатация на пожароизвестителна и струкрурно кабелна система


Период: септември 2015 г.- март 2016 г.

Белгийската компания „Технофос“ започна строежа на световна демо-база в Девня. Компанията влага 7,5 млн. евро в демонстрационния център, в който ще се показва уникалната технология.

Ние взехме участие в мащабния проект в част СКС и пожароизвестяване.Нашите експерти изградиха пожароизвестителната система с иновационните продукти на Bosch.