varm-2
Жилищна сграда ВАРМ, гр. Варна
08.01.2016
bhtc
Завод ВНТС, гр. Божурище
12.01.2016
Покажи всички

Склад за лекарства Софарма, гр. Игнатиево

Проект:  Склад за лекарства – Софарма Трейдинг


Местонахождение: гр. Игнатиево, обл. Варна


Клиент: Софарма Трейдинг АД


Участие: Подизпълнител


Обхват на дейностите: Проектиране и изграждане на BMS система, изграждане на вътрешна и външна електроинсталация, слаботокови системи и пожароизвестяване.


Период: август 2013 – февруари 2014

Софарма Трейдинг АД е водеща българска компания занимаваща се с производството и дистрибуцията на лекарства и лекарствени продукти. Софарма Трейдинг предоставя 100% национално покритие чрез модерните си складови бази разположени на територията на цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.
Най-нова е складовата база в землището на гр. Игнатиево, обл. Варна. Ние се включихме в процеса по изграждането в част BMS системи, СКС, осветление, контрол на достъп, пожароизвестителни и сигнални системи, вътрешна и външна електроинсталация.

 

РЕФЕРЕНЦИИ

“При изгражданетои по времена експлоатациятана сграднияни фонд опитнии квалифицираниспециалисти, кактов ръководния, такаи в изпълнителниясъстав, извършихавъзложенитеим дейностис чувство за отговорност, напълнопрофесионално, спазвайкистриктнопостигнатитедоговореностии поетитеангажименти.”

Владислав Бенев, Директор Складова Дейностна Софарма Трейдинг АД