Lovech
Изграждане на базови станции
24.01.2016
Dobrich
Изграждане на оптична мрежа
24.01.2016
Покажи всички

Изграждане на оптична мрежа Шумен-Върбица

Проект:  Изграждане на оптична мрежа


Местонахождение: гр. Шумен – гр. Върбица


Клиент: ЕСМИС


Участие: Подизпълнител


Обхват на дейностите: Изграждане на междуселищна свързаност и градска мрежа


Период: 2014-2015

Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” е създадена през септември 2009 г., като правоприемник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Дейностите на ИА ЕСМИС са насочени към изграждане, поддръжка, развитие, експлоатация и управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, развитие и управление на центрове за данни, автоматизирани електронни системи и портали за достъп.

Участвахме в проекта за изграждане на оптична мрежа, чрез изграждане на междуселищна свързаност и градска мрежа.