Проект:  Изграждане на оптична мрежа


Местонахождение: гр. гр. Добрич, Варна, Шумен, Велико Търново, Разград, Провадия


Клиент: Булсатком АД


Участие: Главен изпълнител


Обхват на дейностите: Изграждане на опорна и разпределителна мрежа


Период: 2012-2016г.

Булсатком АД е една от най- големите телекомуникационни компании в България. От 2009 г. компанията започва изграждането на опорна и разпределителна мрежа в Северна България.

Като партньори на Булсатком АД участвахме активно и успешно завършихме цялостното изграждане на опорна и разпределителна мрежа в градовете Добрич, Варна, Шумен, Велико Търново, Разград и Провадия.