Проект:  Изграждане на базова станция


Местонахождение: гр. Русе, гр. Ловеч, гр. Габрово, гр. Велико Търново


Клиент: БТК ЕАД


Участие: Подизпълнител


Обхват на дейностите: Изграждане на базови станции


Период: 2013

“Българска телекомуникационна компания” АД, съкратено БТК, е най-големият български телекомуникационен оператор, по-известен с търговската си марка VIVACOM.

Участвахме в кампанията на телекомуникационният гигант за изграждане на базови станции в Северна България. Проектът се осъществи успешно благодарение на експертите ни, които изградиха и пуснаха в експлоатация базовите станции намиращи се в градовете Русе, Ловеч, Габрово и Велико Търново.