Възложител: Комплексен онкологичен център – Русе

Проект: Нов онкологичен център, гр. Русе

Обхват на дейностите: Изграждане на пожароизвестителна система, сигнално-озвучителна система и СКС

Година на завършване: 2013 г.

Комплексният онкологичен център в град Русе е единственото специализирано лечебно заведение в трите области – Русе, Разград, Силистра.
При изграждането на новото му крило, ние изградихме структурно кабелната система и пуснахме в експлоатация пожароизвестителн асистема и сигнално-охранителна система изцяло с висококачествените продукти на Siemens.

Референции:

“Високата оценка се базира на гъвкавите и компетентни реакции и решения на мениджърите, добрата подготовка, стриктната организация на персонала и на новата материално-техническа база.”

Диан Палазов, Директор на Алумина Елит 2003 ЕООД