Възложител: Комплексен онкологичен център – Русе

Проект: Нов онкологичен център, гр. Русе

Обхват на дейностите: Изграждане на пожароизвестителна система, сигнално-озвучителна система и структурно-кабелна система.

Година на завършване: 2013 г.

За обекта: Онкологичния център – Русе ЕООД е единственото специализирано заведение в областите Русе, Разград и Силистра, което е оборудвано с техника, осигуряваща квалифицирано лечение на пациенти със злокачествени образувания.  Лечебното заведение разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

Референции:

“Високата оценка се базира на гъвкавите и компетентни реакции и решения на мениджърите, добрата подготовка, стриктната организация на персонала и на новата материално-техническа база.”

Диан Палазов, директор на Алумина Елит 2003 ЕООД